ฟังบทสัมภาษณ์ของฮิลลารี คลินตันกับ estilltravel

อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่มีความหวังใช้เวลาในการหาเสียงเพื่อพูดคุยกับเรา จากนโยบายสู่วัฒนธรรมป๊อป เธอมีอะไรมากมายที่จะพูด